Skinny ties

Begreppet skinny ties, som på svenska blir smala slipsar, kom egentligen in i hetluften på senare delen av 50-talet genom band som Beatles. Med sin redan utmanande stil med pottfrisyrer, uppknäppta jackor och rockar blev den smala slipsen en populär accessoar för unga män på 60-talet.

En skinny tie var modet ända till 80-talets trend med bredare slipsar, där kontorsjobbet och den formella stilen agerade det eftersträvansvärda idealet. Genom filmen Wall street från 1987 kom den breda slipsen även att dominera under 90-talet för sedan under 2000-talets första decennium få stå tillbaka för återkomsten av den smala slipsen i och med den retrokultur som växte fram och hämtade inspiration från 50- och 60-talets mode.

2013 kom filmen Wolf of Wall street ut där Leonardo DiCaprio syns flitigt med en slips av det bredare slaget. Detta tycks ha styrt modetrenden åter mot den breda slipsen och således var 2014 den breda slipsens år. En skinny tie har dock alltid varit förknippat med att sätta sig emot modeströmmen och det ser ut som att den smala slipsens roll i modevärlden inte gett vika. 70-talet är 2015:s inspirationskälla och den smala slipsen är lika inne som den någonsin har varit.

Någon lär ha sagt att slips inte ska användas eftersom det förknippas med klass och uppdelning mellan människor. Men det är förmodligen därför slipsen ska användas. Denna accessoar, från skinny ties till bredare, bär på historia. Den kan säga något om personen som bär den, den ge extra självkänsla och den kan skapa gemenskap.