Knyta smal slips

Att knyta smala slipsar

När ordet slips kommer på tal associeras det gärna till strikta regler om hur det ska vara. Slipsen ska hänga rakt, knuten ska vara symmetrisk och proportionerna ska stämma för helhetsintrycket. Det stämmer till viss del, men beror mycket på hur begreppet strikt definieras.

Att knyta en smal slips är till skillnad från att knyta en bred slips strikt i en annan mening. Till skillnad från breda slipsar, den formella striktheten och jakten på slipsen som hänger i linje med vertikalen, gör sig en smal slips bra både lite löst hängande eller lite mer åtdragen – gärna några grader vinklad åt ena eller det andra hållet.

De facto är att den smala slipsen, istället för perfektion, gör sig bäst i en ”inte-så-perfekt” stil. Medan en bred slips fördelaktigast knyts inte alltför hårt eller löst, utan lagom och mjukt, kan en smal slips knytas så att knuten skrynklar sig lite grann, både hårdare (dock inte strypsnara) och lösare.

Men innan några förhastade slutsatser dras ska det ändå understrykas, att det fortfarande handlar om strikthet, som alltid med slipsar för att lyfta fram dem på bästa sätt. Med smala slipsar handlar det bara om en annan sorts strikthet. Och för att ge lite handfast vägledning till det perfekta användandet av smala slipsar ges i det följande några tips för att knyta smala slipsar.

Four-in-Hand

Denna knut är den vanligaste slipsknuten och kan användas till alla slipsar oavsett bredd. För det första är den enkel, varför den ofta kallas, på engelska, the simple knot eller översatt till svenska: den simpla knuten. För det andra passar den smala slipsar eftersom knuten är lätt att justera. Det blir enkelt att uppnå den ”inte-så-perfekta” stilen.

Slipsen läggs runt kragen med den bredare delen till vänster. Börja med att

1) föra slipsens bredare del över den smalare delen. Efter det

2) förs den bredare delen tillbaka, men nu under den smalare delen för att sedan igen

3) föra tillbaka slipsens breda del över den smala delen. Nu har slipsen fått en första knut. För att knyta ihop slipsen:

4) för den breda delen in underifrån och upp igenom slipsen (slipsens bredare del ska ”nudda” din hud) för att slutligen ovanifrån och ner framtill

5) dra slipsens breda del igenom den knut som bildades i steg 1-4 och dra åt försiktigt och Four-in-Hand-knuten är färdig.

Halv Windsor

Denna knut är lite svårare än den förra men enklare än en Windsor-knut. Den är elegant och passar smala slipsar eftersom den inte är så tjock.

Börja med att lägga slipsen till rätta runt kragen med den bredare delen till vänster. Följ sedan stegen här nedan.

1) För den breda delen över den smala och in under och upp igenom.

2) För slipsens breda del framtill ner på höger sida om den smala delen, in bakom och runt till den vänstra sidan. Och nu tillbaka framför den smala delen till den högra sidan.

3) För nu slipsens breda del återigen in under (mot din hud) och upp igenom.

4) För den breda delen av slipsen nedåt på framsidan igenom knuten och dra åt försiktigt.

När du kan knyta dessa knutar är det sedan tillfälle att framför spegeln eller någon nära, eller varför inte jämföra med någon modeikon, testa dig fram för att den smala slipsen ska sitta rätt på just dig och passa till just din outfit. Ett tips är den löst sittande, lite snett hängande smala slipsen till en skräddarsydd skjorta med spretig krage – stiligt!